• Vrijwilligers

  De Nederlandse maatschappij is aan het veranderen. Een woord als "individualisering" hoor je steeds vaker. Door internet, e-mail, Facebook, Twitter en wat al niet meer lijkt persoonlijk contact overbodig. In de richting van de sport ontstaat steeds meer het principe dat mensen "de sport consumeren".

  "Alles is toch geregeld als ik contributie betaal?"

  Veel sporten hebben te maken met deze verandering van de maatschappij. Clubbinding is aan het verdwijnen. Ouders zien een vereniging soms als buitenschoolse opvang en clubliefde is iets van de oudere generatie. Ook voetbalvereniging RKSV Halsteren ontkomt niet aan de verandering van de Nederlandse maatschappij.

  Het bestuur vindt het van belang een vrijwilligersbeleid op te zetten.

  "Het is fijn te kunnen en mogen voetballen bij de RKSV Halsteren".

  Voetbal is een teamsport en binnen een teamsport is samenwerken vaak een sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen het veld, maar ook daarbuiten. Binnen RKSV Halsteren leeft het besef dat vrijwilligers een essentiële rol vervullen binnen de vereniging. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de vereniging.

  Veel werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan RKSV Halsteren dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere bijdrage, hoe klein dan ook, is een positieve impuls voor de verdere ontwikkeling van de vereniging.

 • Download hier ‘belangstellingsregistratieformulier voor vrijwilligerswerk’ van RKSV Halsteren: 

  Belangstellingsregistratieformulier vrijwilligerswerk

  Print het formulier en vul het in. Lever het vervolgens in bij één van de bestuursleden of scan het ingevulde formulier en stuur het per e-mail toe aan info@rksvhalsteren.nl