• Van de bestuurstafel

  Ongeveer een maand geleden konden we het sportpark weer voorzichtig openen om onder strikte voorwaarden weer trainingen te kunnen geven. En gelukkig zijn er sinds die tijd meer versoepelingen gekomen die ons weer een klein beetje terugbrengen bij het "oude normaal".

  We kunnen ook weer vooruitkijken naar een nieuw seizoen, waarin we hopelijk snel weer onder zo normaal mogelijke omstandigheden kunnen voetballen. Ondertussen werken we als bestuur ook verder aan de toekomst van de club, want ondanks alle uitdagingen die de huidige situatie met zich meebrengt staat het vizier ook op het realiseren van ambities op de (middel)lange termijn. Over een aantal onderwerpen willen we jullie graag informeren.

  Scenario’s start competities seizoen 2020/’21

  Voor de competities geldt momenteel dat het tot 1 september niet is toegestaan om wedstrijden te organiseren. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de start van het seizoen 2020/’21. Bij de KNVB liggen er achter de schermen diverse scenario’s klaar m.b.t. de start van dit nieuwe seizoen. Zoals altijd blijft de KNVB hierin logischerwijs de adviezen en richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM volgen. Volgende week komt het kabinet met meer informatie over de huidige geldende maatregelen. De KNVB verwacht dan ook de consequenties voor de diverse speeldagenkalenders bekend te kunnen maken, rekening houdend met de routekaart van het kabinet.

  Geen promotie voor Zondag 1 en Zaterdag 1

  Vorige week moesten we van de KNVB helaas vernemen, dat de promotieverzoeken van zowel onze Zaterdag 1 als de Zondag 1 niet zijn gehonoreerd. Dat betekent dat beide teams komend seizoen in dezelfde klasse als dit seizoen zullen uitkomen. Zondag 1 zal als een van de titelfavorieten wederom in de Hoofdklasse uitkomen. Eenzelfde rol zal Zaterdag 1 spelen in de derde klasse. Beide ploegen hebben - uiteraard - de ambitie die favorietenrol waar te gaan maken. De selecties zijn rond (met daarin enkele doorgestroomde spelers vanuit de jeugd) en de beide technische staven kijken reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen.

  Uit de bestuursvergadering van 4 juni 2020

  • Gelet op de vele onzekerheden rond de financiële situatie voor het volgende seizoen (vanwege de gevolgen van de coronacrisis) is de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering waarin de begroting voor het komende seizoen wordt behandeld, uitgesteld naar september 2020.
  • Het bestuur heeft de laatste hand gelegd aan een herziening van het boeteprotocol. Zodra deze af is, zal het worden gepubliceerd op de website.
  • Deze zomer zal gewerkt worden aan een nieuwe website. Hiervoor zal een nieuwe sponsor - waarover nog nader bericht zal volgen - zich minmaal drie seizoen aan de club verbinden.
  • Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om voorafgaand aan de start van de competitie al eerder te beginnen met trainingen en/of andere sportieve activiteiten voor de jeugd. Hierbij zijn uiteraard de dan geldende corona-maatregelen bepalend.
  • Samen met de vrijwilligerscoördinator gaat het bestuur nadrukkelijk inzetten op de werving van nieuwe vrijwilligers voor alle geledingen van de club. Naast bijv. materiaalbeheerders zoeken we nog barpersoneel, coördinatoren op diverse terreinen én nieuwe bestuursleden. Binnenkort zal een geüpdated overzicht van de openstaande vacatures worden gepubliceerd.