• Sebastiaan Bouten toegetreden tot het hoofdbestuur

    Tijdens de Algemene Ledenvergadering van donderdag 20 juni is Sebastiaan Bouten unaniem gekozen tot lid van het hoofdbestuur van RKSV Halsteren. Sebastiaan zal binnen het hoofdbestuur worden belast met de portefeuille Businessclub en sponsorzaken.

    De bijna 24-jarige Sebastiaan is al langer betrokken bij de Businessclub. Onlangs nam hij het voorzitterstokje van de Businessclub over van Rick Mijnsbergen. Voor het komend seizoen krijgt Sebastiaan direct de uitdaging mee om de sponsorinkomsten te verhogen. Het vliegwiel van de florerende Businessclub zal hem daarbij goed kunnen helpen. Ook is Sebastiaan als lid van de redactie al weer druk bezig met de volgende editie van het verenigingsmagazine, dat in september zal verschijnen. Kortom, als kersvers bestuurslid hoeft de in Breda woonachtige Sebastiaan zich geen moment te vervelen.

    We wensen Sebastiaan heel veel succes in zijn bestuursfunctie!

    Ook John van Elzakker en Patrick Koek werden unaniem voor drie jaar herbenoemd tot bestuurslid.

    Tijdens genoemde ledenvergadering werden tevens de begroting en de contributiebedragen voor het nieuwe seizoen vastgesteld. Het bestuur heeft daarnaast mededeling gedaan van het besluit om de inning van de contributie vanaf komend seizoen eerder in het seizoen te laten plaatsvinden. Enerzijds om de liquiditeitspositie van de club te verbeteren, anderzijds om voor het eind van het kalenderjaar alle contributies geïnd te kunnen hebben en wanbetaling daarmee vroegtijdig te kunnen aanpakken. Nu is de ervaring dat sommige leden aan het einde van het seizoen nog steeds de contributie niet betaald hebben, maar wel een heel jaar hebben kunnen voetballen. Dat wil het bestuur een halt toeroepen. Hiervoor komt een contributieprotocol, dat binnenkort gepubliceerd zal worden.