• Raad van Advies

    De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies geven aan de totale organisatie. De Raad van Advies bestaat uit een zestal personen. De voorzitter is afkomstig uit de organisatie, daarnaast wordt de raad gevormd door personen met een nadrukkelijke voetbal-, commerciële of bestuurlijke achtergrond en die hun sporen daarin verdiend hebben.
     
    SAMENSTELLING RAAD VAN ADVIES:

    Voorzitter: Willem-Jan van Tongeren

    Technische zaken: Frans Vermeulen

    Lid: René de Keijzer

    Lid: Albert Oomen

    Lid: Marc Bolier