• Raad van Advies

  De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies geven aan de totale organisatie. De Raad van Advies bestaat uit een zestal personen. De voorzitter is afkomstig uit de organisatie, daarnaast wordt de raad gevormd door personen met een nadrukkelijke voetbal-, commerciële of bestuurlijke achtergrond en die hun sporen daarin verdiend hebben.
   
  SAMENSTELLING RAAD VAN ADVIES:

  Voorzitter: Willem-Jan van Tongeren

  Technische zaken: Frans Vermeulen

  Lid: René de Keijzer

  Lid: Albert Oomen

  Lid: Marc Bolier