• Raad van Advies

  De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies geven aan de totale organisatie. De Raad van Advies bestaat uit een zestal personen. De voorzitter is afkomstig uit de organisatie, daarnaast wordt de raad gevormd door personen met een nadrukkelijke voetbal-, commerciële of bestuurlijke achtergrond en die hun sporen daarin verdiend hebben.
   
  SAMENSTELLING RAAD VAN ADVIES:

  Voorzitter: Willem-Jan van Tongeren

  Lid: Frans Vermeulen (technische zaken)

  Lid: Perry Severijnen

  Lid: Albert Oomen

  Lid: vacature

  Lid: vacature

  Vertegenwoordiger bestuur RKSV Halsteren: Jan van Elzakker