• Het bestuur heeft in de vergadering van 11 april jl. een tweetal protocollen op het gebied van de clubcommunicatie vastgesteld:

    • het protocol "Verenigingscommunicatie", waarin aangegeven staat op welke wijze we binnen de club de leden informeren en op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de club;
    • het protocol "Externe communicatie" geeft aanvullend daarop richtlijnen voor de communicatie naar de media/pers.

    Voor informatie en/of vragen over deze protocollen kan contact opgenomen worden met het bestuurslid Publiciteit via publiciteit@rksvhalsteren.nl. 

    Naar de pagina Communicatie