• Onderzoek samenwerking tussen RBC Roosendaal en RKSV Halsteren

    De voetbalverenigingen RBC Roosendaal en RKSV Halsteren starten een onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking.

    In de komende weken zullen er oriënterende gesprekken worden gevoerd tussen vertegenwoordigers van beide verenigingen om te onderzoeken in hoeverre samenwerking voordelen oplevert. De besturen van beide verenigingen zien voldoende aanknopingspunten voor dit verdere onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden voorgelegd aan de leden.

    Voorzover dit de voortgang niet belemmert zullen de leden van beide verenigingen tussentijds op de hoogte worden gehouden over de voortgang.

    “Het is een gevoelig en belangrijk proces, waarbij een grote mate van zorgvuldigheid in acht moet worden genomen,” aldus voorzitter Jan van Elzakker van RKSV Halsteren.