• Komend seizoen voetballen? Dan contributie voldaan!

    Het bestuur maakt zich ernstig zorgen over het nakomen van de betalingsverplichting voor de contributie van het afgelopen seizoen. Momenteel hebben meer dan 70 leden hun contributie van het vorige seizoen nog niet voldaan, wat neerkomt op zo'n 10% van het aantal leden en een bedrag aan achterstallige betalingen van circa € 10.000! Dit is voor het bestuur niet (langer) acceptabel.

    Het bestuur heeft besloten, dat leden die hun contributie van vorig seizoen voor aanvang van de eerste wedstrijd van dit seizoen niet hebben voldaan, niet eerder in wedstrijdverband mogen voetballen dan nadat de achterstallige contributie is voldaan. Uiteraard is het bestuur niet blij met deze maatregel, maar het is blijkbaar nodig om een deel van de leden op deze wijze duidelijk te maken, dat aan het lidmaatschap van een vereniging ook de verplichting tot het (tijdig) betalen van de contributie vastzit. Als betaling uitblijft, zal een formele incassoprocedure volgen. Ook hiervan hoopt het bestuur dat het niet nodig zal zijn deze in gang te zetten.

    Laat je teamgenoten niet de dupe worden en maak het contributiebedrag nog vandaag over!

    Heb je vragen over de contributie, neem dan contact op met info@rksvhalsteren.nl.