• KNVB past procedure afgelastingen aan

  Tijdens de evaluatie over vorig weekend is gebleken dat de KNVB communicatie rondom de afgelastingen heeft geleid tot opmerkingen en ongemak. De KNVB heeft de intentie om zoveel mogelijk wedstrijden door te laten gaan. Daarom werd het besluit tot zaterdagochtend uitgesteld, zodat de meest recente feiten en cijfers van MeteoConsult en consuls beschikbaar zouden zijn.

  De KNVB heeft echter gezien dat dit tot (te)veel onvrede heeft geleid. Dat is vervelend en onnodig. Daarom heeft de KNVB besloten de communicatieprocedure aan te passen.

  Herziening procedure

  Vanaf nu zal uiterlijk op vrijdagavond om 20.00 uur de KNVB bekendmaken welke wedstrijden zaterdag zijn afgelast. In uitzonderlijke gevallen zullen ze dit op zaterdag doen om uiterlijk 6.00 uur.

  Voor de zondagwedstrijden geldt: communiceren uiterlijk op zaterdagavond om 20.00 uur en in uitzonderlijke gevallen uiterlijk zondagochtend 06.00 uur. 

  De afgelastingen worden gecommuniceerd via de website knvb.nl, de twitteraccounts van de KNVB (incl. de districtsaccounts) en via Voetbal.nl (website en app). Houd deze en onze website de avond voor de wedstrijd dus goed in de gaten.