• Entree kantine per heden ook rookvrij

    Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad, waarin deze heeft bepaald dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen ongeldig is, heeft het bestuur besloten dat ook het roken in de trapruimte naar de kantine vanaf heden niet meer is toegestaan

    Rokers worden geacht in het vervolg dus buiten te roken. In de trapruimte zijn borden opgehangen die bezoekers erop wijzen dat ook die ruimte rookvrij dient te blijven. Het bestuur rekent er op dat dit besluit door iedereen wordt gerespecteerd en nageleefd. 

    Het besluit vormt een uitbreiding op het al langer bestaande (wettelijke) rookverbod in de kantine zelf en past ook in het landelijk beleid om roken op o.a. sportparken terug te dringen. 

    Meer informatie over de rookvrije generatie is te lezen op https://rookvrijegeneratie.nl/sport/