• Het Hoofdbestuur van RKSV Halsteren heeft in de vergadering van 11 april 2019 het protocol "Verenigingscommunicatie" vastgesteld. In dit protocol beschrijft het bestuur met welke middelen de communicatie binnen de vereniging plaatsvindt en welke gedragsregels daarbij in acht (moeten) worden genomen.

    Het protocol kan hieronder worden geopend.

    Protocol "Verenigingscommunicatie"

  • Het Hoofdbestuur van RKSV Halsteren heeft in de vergadering van 11 april 2019 het protocol "Externe communicatie" vastgesteld. In dit protocol beschrijft het bestuur hoe de vereniging en het daarbinnen werkzame verenigingskader dient om te gaan met perscontacten. 

    Het protocol kan hieronder worden geopend.

    Protocol "Externe communicatie"