• Organogram RKSV Halsteren

  Organogram RKSV Halsteren
 • De organisatie van RKSV Halsteren

  In seizoen 2017/2018 is de verenigingsorganisatie vernieuwd. De oude organisatiestructuur dateerde van 2005 en was inmiddels aan grondige herziening toe. Met een organisatievisie die neerkomt op het eenduidig toewijzen van taken en verantwoordelijkheden en die uit gaat van een taakverdeling die voor de vrijwilligers tot behapbare taken leidt, is het bestuur van RKSV Halsteren ervan overtuigd met de herziene verenigingsorganisatie op de toekomst te zijn voorbereid.

  Met de vernieuwing van de organisatiestructuur werd ook meteen duidelijk, dat er op meerdere plekken vacatures bestaan en het aantal dubbelfuncties moet worden verminderd. Enerzijds om de kwetsbaarheid van de verenigingsorganisatie te beperken, anderzijds om vrijwilligers tegen zichzelf te beschermen.

  Bestuur

  Het bestuur van RKSV Halsteren wordt in seizoen 2017/2018 gevormd door:

  • Jan van Elzakker - voorzitter
  • John Walthuis - vice-voorzitter
  • Frank de Bonte - secretaris
  • John van Elzakker - voetbalzaken Jeugd
  • Patrick Koek - activiteiten & publiciteitszaken
  • Rick Mijnsbergen (a.i.) - sponsoring & commercie 

   

  Fotografie op deze pagina: Christian Keijsers Fotografie

 • Voorzitter

  Jan van Elzakker

   

  emailadres:

  voorzitter@rksvhalsteren.nl

 • Secretaris

  Frank de Bonte

   

  emailadres:

  info@rksvhalsteren.nl

 • Penningmeester

  Vacant

   

  emailadres:

  penningmeester@rksvhalsteren.nl

 • Vice-voorzitter

  John Walthuis

   

  emailadres:

  vice-voorzitter@rksvhalsteren.nl

 • Algemeen bestuurslid

  John van Elzakker

  Voetbalzaken Jeugd

  emailadres:

  jeugdsecretariaat

  @rksvhalsteren.nl

 • Algemeen bestuurslid

  Patrick Koek

  Publiciteit & Activiteiten

  emailadres:

  publiciteit

  @rksvhalsteren.nl

 • Algemeen bestuurslid

  Rick Mijnsbergen (a.i.)

   Sponsoring & Commercie

  emailadres:

  sponsor@rksvhalsteren.nl

 • Algemeen bestuurslid

  Voetbalzaken Senioren

 • Algemeen bestuurslid

  Accommodatiezaken