• Betaal op tijd je contributie!

    Het bestuur roept alle leden op hun contributie op tijd te betalen. Mocht je de contributie al volledig betaald hebben, dan is dit bericht voor jou niet van toepassing.

    De tweede termijn van de jaarcontributie moet voor eind januari 2020 betaald zijn. Is dat niet gebeurd, dan is het niet mogelijk om na de winterstop te voetballen. Het tijdig betalen van de contributie is natuurlijk niet nieuw, maar in de afgelopen jaren is de aandacht en controle hierop vanuit het bestuur niet optimaal geweest. Het bestuur wil dit jaar voorkómen dat leden na de winterstop niet meer kunnen voetballen en wil via dit bericht duidelijk maken dat tijdige betaling nodig is.

    Kortom: contributie niet betalen = niet voetballen!