• Bericht van de voorzitter

  Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, vrijwilligers, sponsoren, supporters en sympathisanten van RKSV Halsteren,

  Ik hoef u niet te vertellen dat 2020 in alle opzichten een bijzonder jaar was. Alles wat we een jaar geleden nog volstrekt normaal vonden en deden, werd in afgelopen jaar alles behalve vanzelfsprekend. We hebben moeten ervaren, dat de zorg voor onze gezondheid er toe kan leiden, dat we andere belangen ondergeschikt moeten maken. Maar gelukkig is daarbij ook gebleken dat  sporten ook aan die gezondheidszorg bijdraagt. Met name voor de jeugd was het ondanks alles toch nog mogelijk om te blijven trainen en spelen, hetgeen volgens mij ook zeer gewaardeerd werd.

  Voor onze seniorleden was het een kalenderjaar om snel te vergeten. Competitie ‘19/’20 werd niet uitgespeeld en ook het huidige seizoen heeft na aanvankelijk hoopvol te zijn gestart toch ook te lijden onder de coronamaatregelen. Onze kantine is dicht en er mogen geen ouders, supporters en bezoekers aanwezig zijn op het sportpark. Ook onze nieuwjaarsreceptie, hét moment om elkaar in het nieuwe jaar weer te ontmoeten, kan dit jaar spijtig genoeg niet doorgaan. Als bestuur hebben we gemeend een klein gebaar naar onze seniorleden te maken, door hen enkele consumptiemunten aan te bieden die kunnen worden besteed als ontmoeten weer mogelijk is. Zie het als een blijk van waardering voor de steun en trouw aan onze club, ook als de club even niet datgene kan bieden waarvoor je ooit lid bent geworden.

  Het bestuur wil de vele vrijwilligers bedanken die zich ook in deze periode met grote inzet zichtbaar en op de achtergrond blijven inzetten voor onze club.

  Daarnaast een speciaal woord van dank aan onze sponsoren die, in deze ook voor hun moeilijke tijd, RKSV Halsteren blijven steunen. Laat die steun vooral wederzijds zijn en denk bij uw aankopen ook aan onze sponsoren. Sponsorinkomsten vormen naast contributies en kantineopbrengsten een belangrijke inkomstenbron voor onze club. Het zal duidelijk zijn dat het wegvallen van de kantineopbrengsten zijn weerslag heeft op de financiële positie van de club. Wij proberen als bestuur maximaal gebruik te maken van de landelijke steunmaatregelen. Maar helaas ontkomen we niet aan moeilijke bezuinigingsmaatregelen.

  Ondanks alle problemen zijn er ook lichtpuntjes. Zo is ons bestuur sinds kort uitgebreid met twee leden. Foeke Komans is onze nieuwe vice-voorzitter en Danny Schröder heeft de portefeuille Publiciteit en Activiteiten op zich genomen. Daarnaast gaan we als club echt werk maken van de verduurzaming van onze accommodatie, onder andere door de plaatsing van zonnepanelen. En voor het nieuwe seizoen zien we mogelijkheden om een prestatief Zaterdag 2 op te zetten.

  Hoe en wanneer de competities weer hervat zullen worden en wanneer ook de senioren weer normaal kunnen trainen is nog onduidelijk. Wij blijven alle ontwikkelingen vanzelfsprekend nauwkeurig volgen en zullen hierover zo snel als dat kan communiceren.

  We hopen met u dat corona via de vaccins snel tot het verleden behoort en we weer onbezorgd onze geliefde voetbalsport kunnen beoefenen. Wij wensen iedereen een gezond, voorspoedig en sportief 2021.

  Namens het bestuur van RKSV Halsteren,

  Jan van Elzakker, voorzitter