Keepers

Voorwoord

Sinds een aantal jaren is RKSV Halsteren gestructureerd actief met keeperstrainingen voor de selectie, de prestatieve groep en de recreatieve groep. Keeperstraining wordt op dit moment aangeboden aan een groot aantal van onze keepers. De trainingen worden verzorgd door 5 keeperstrainers en een keeperscoördinator:

 • Marc Wildeman: keeperscoördinator
 • Nordin Abdellaoui: keeperstrainer zondagselectie
 • Rien Bakx: keeperstrainer recreatieve jeugd onder 19, 17, 15 en 13
 • Ariën Pietersma: keeperstrainer prestatieve jeugd onder 19, 17, 15 en 13
 • Jerle de Jonge / Bram Luijks: keeperstrainers jeugd onder 11 en 9

Tijdens het seizoen vindt er twee keer een evaluatie plaats tussen keeperscoördinator, keeperstrainers en keepers.

In de loop van de jaren is de rol van de keeper veranderd. Vroeger was het voldoende om zoveel mogelijk ballen tegen te houden. Tegenwoordig verwachten we meer op het gebied van techniek, spelinzicht, vaardigheden en gedrag.

Verantwoordelijkheid en takenpakket van een keeper zijn in een wedstrijd van alle spelers het grootst. Enkele taken zijn:

 • voorkomt tegendoelpunten
 • gaat voor prestatie en plezier
 • lef en ambitie
 • coachen en motiveren van medespelers
 • daar waar nodig is mee voetbalt
 • zorgt voor opbouw en spelhervatting
 • zet zijn organisatie neer
 • heeft een positieve instelling voor verbetering en resultaten

Banner ONEkeeper.nl 468x60Doelstelling

RKSV heeft met betrekking tot de keepers de volgende doelstelling gesteld:

 • Keepers worden op vrijwillige basis in staat gesteld een specifieke op hun leeftijd en vaardigheden afgestemde keepers training te volgen.
 • Het bieden van doorstroming voor talentvolle jeugdkeepers naar de senioren/ selectie binnen de vereniging.
 • Het scheppen van een keepers cultuur waarbij verbetering van mentaliteit en de instelling van keepers, met daarbij de nadruk op saamhorigheid en ontwikkeling, centraal staan.
 • Om de keepers training/ opleiding naar een hoger plan te brengen kijken wij naar het individu in het gehele keepers corps binnen onze vereniging.

Om te zorgen dat de keeperstrainers de juiste trainingen kunnen geven zullen zij een opleiding volgen.