Update voorlopige teamindeling seizoen 2017-2018

Allen,

Hierbij de geüpdate voorlopige indeling voor het seizoen 2017- 2018. Mochten er nog mutaties plaatsvinden dan zal de voorlopige indeling aangepast worden.

Zijn er vragen betreffende de indeling dan gaarne email sturen naar: rini.gabriels@home.nl

De technische coördinatoren jeugd zullen alle vragen beantwoorden via email of nemen zelf telefonisch contact op met jullie.

Voor afmeldingen gaarne bericht sturen naar: jeugdsecretariaat@rksvhalsteren.nl

M.vr.gr.

namens

Technische zaken Jeugd

Rini Gabriëls

Voorlopige opstellingen O8 – O19 jeugdteams 2017-2018 v2