Raad van Advies

De Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies geven aan de totale organisatie. De Raad van Advies bestaat uit een zestal personen. De voorzitter is afkomstig uit de organisatie, daarnaast wordt de raad gevormd door personen met een nadrukkelijke voetbal-, commerciële of bestuurlijke achtergrond en die hun sporen daarin verdiend hebben.

Samenstelling Raad van Advies:

Voorzitter: Willem-Jan van Tongeren

Technische zaken: vacant

Lid: René de Keijzer

Lid: Albert Oomen

Lid: Marc Bolier