Club

De ambitie van R.K.S.V. Halsteren  is voetbal te spelen op het hoogste amateur niveau. Dit geldt voor junioren en senioren, als  voor de mannen en de vrouwen. Er is voor een organisatie model gekozen waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen de meer  prestatieve en de recreatieve tak.  Prestatief en recreatief zijn geen tegengestelden. Beide hebben gemeen dat winnen het doel is. Het is een accentverschil. Zonder breedte sport geen prestatieve sport en prestatieve sport is het middel om tot een grote vereniging te komen.

 

Deze keuzes ingegeven door focus en door het feit dat beide onderdelen een andere aansturing behoeven. Het is dus primair een organisatorische keuze. Hiervoor is in het leven geroepen de Stichting Forza Halsteren!!! Dit is een onderdeel van de totale organisatie. Dus niet een Stichting die zelfstandig opereert. Op  verschillende manieren is de goede samenwerking geborgd. Dit zowel op bestuurlijk niveau als in de commissies. Ook de raad van advies speelt hierin een rolHet accent zal de komende jaren komen te liggen op de jeugdopleiding. De organisatie is er ook van bewust van de matschappelijke verantwoordelijkheid en heeft gekozen voor een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Ankie Stoer.

 

Structuur

Organisatie Halsteren

 

Raad van advies:

 

De raad van advies geeft gevraagd en ongevraagd advies geven aan de totale organisatie. De raad van advies bestaat uit een vijftal personen. De voorzitter is afkomstig uit de organisatie, daarnaast wordt de raad gevormd door een persoon met een nadrukkelijke voetbal achtergrond en drie ondernemers die hun sporen verdiend hebben.

 

Samenstelling raad van advies:

 

Voorzitter: Jan van Elsakker

technische zaken: Frans Vermeulen

lid/ondernemer: René de Keijzer

lid/ondernemer: Albert Oomen

lid/ondernemer: Marc Bolier