Jeugdkamp 2017: deelnemers en vrijwilligers gezocht!

Hoi jongens, meisjes, ouders, trainers/leiders, enz.,

Ook dit jaar is er op 26 en 27 mei weer ons jeugdkamp voor onze pupillen O13, O11/O10 en O9. Het kamp wordt weer op ons eigen sportpark gehouden. Alles lekker bij de hand en het is vertrouwd en gezellig. Met eigen tentjes, maar je mag natuurlijk ook met je hele team in een grote tent slapen.

Naast de vaste groep begeleiders hopen wij ook nu weer op de steun van vele vrijwilligers. Per team dienen er in ieder geval 2 vaste begeleiders bij te zijn gedurende deze twee dagen. Verder hebben we ook nog vrijwilligers nodig voor bijvoorbeeld de vrijdagavond, zaterdagochtend of zaterdagmiddag.

Kan je dus maar een dagdeel geef dit dan ook door.

Het kamp begint op vrijdag 26 mei om 15:30 uur met tenten opzetten en is zaterdag 27 mei rond 16:00 uur weer klaar.

De kosten zijn € 17,50 per kind. Ouders en vrijwilligers hoeven niet te betalen.

We gaan nog niet zeggen wat we dit jaar allemaal precies gaan doen, maar reken maar dat de leukste spellen weer aanwezig zullen zijn.

Wij als organisatie hebben er al weer zin in. Kortom reden genoeg om u en uw kind(eren) op te geven voor dit kamp.

Het ideaalste is om je via je leider(s) of trainer(s) gezamenlijk op te geven, maar het mag ook in de kantine of via activiteiten@rksvhalsteren.nl.

Opgeven is altijd onder vermelding van: naam, team, telefoonnummer en @-mail.

Let op: de uiterste inschrijfdatum is voor vrijdag 15 mei a.s.

Maar geef je voor 15 mei bij je leider op, zodat hij/zij alles op tijd kan verwerken.

Hopelijk zien we jullie allemaal op vrijdag 26 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

Activiteitencommissie RKSV Halsteren